You are here

Förstudie

Förstudie

En förstudie gör du om du är tveksam till om ett visionprojekt går att genomföra eller ej.

En förstudie börjar vanligtvis med att man ställer upp ett antal kriterier som till exempel vad som ska undersökas, med vilken noggrannhet och eventuellt vad ett system får kosta i slutändan.

Genomförandet av en förstudie är enkel, ni skickar in prover på det ni vill ha undesökt, vi tittar på det och kommer med ett utlåtande. Kontinuerligt under förstudiens gång diskuterar vi med kunden och eventuellt uppdaterar kravspecifikationerna.

Tjänster: 

Utvecklingsprojekt

Vi på Invite är alla väldigt idérika människor. Och vi älskar utmaningar.

Ett utvecklingsprojekt kan bedrivas på många sätt. Tag kontakt med oss så diskuterar vi tillsammans vad ni vill åstadkomma.

Under projektets gång arbetar vi fram tillsammans med er olika designförslag och mjukvara för att kunna ta fram ett driftsäkert system.

Tjänster: 

Om Invite Vision

Invite Vision är ett konsultföretag med verksamhet inom bildanalys och bildbehandling till främst automationsindustrin.

Vi utvecklar även lösningar för andra verksamheter, läs mer om oss här.

Kontaktinformation

Invite Vision AB
Ringvägen 137
SE-116 61 Stockholm

+46(0)8 640 56 44
info@invite.se

Copyright Invite Vision AB 2017