You are here

utveckling

Algoritmutveckling

Behöver ni hjälp med utveckling av visionmjukvara så är Invite rätt val, vi har stor vana att utveckla algoritmer för bildanalys samt att optimera dessa genom att använda till stor del assembler. Detta kan tyckas tidskrävande, men mjukvaran blir anpassad till ändamålet och analystiden kan minskas drastiskt.

Är analystiden inte lika kritisk kan vi använda oss enklare C och C++. Dessutom är dagens datorer så pass snabba att det kan bli billigare att använda ett enklare språk och investera pengar i en snabbare dator för att klara cykeltider etc.

Tjänster

Invite erbjuder en rad olika tjänster, allt från konstruktion av kompletta system till projektledning.

Vi har lång erfarenhet av automation och bildanalys och har utvecklat allt från enkla till mycket komplexa visionsystem.

När vi utvecklar systemen så är alltid stabilitet och säkerhet av största vikt tillsammans med enkelhet för operatören.

Vi använder oss till största del av standardkomponenter från kända leverantörer, allt för att det ska vara enkelt att hitta reservdelar till systemen.

Om Invite Vision

Invite Vision är ett konsultföretag med verksamhet inom bildanalys och bildbehandling till främst automationsindustrin.

Vi utvecklar även lösningar för andra verksamheter, läs mer om oss här.

Kontaktinformation

Invite Vision AB
Ringvägen 137
SE-116 61 Stockholm

+46(0)8 640 56 44
info@invite.se

Copyright Invite Vision AB 2017