You are here

algoritm

Algoritmutveckling

Behöver ni hjälp med utveckling av visionmjukvara så är Invite rätt val, vi har stor vana att utveckla algoritmer för bildanalys samt att optimera dessa genom att använda till stor del assembler. Detta kan tyckas tidskrävande, men mjukvaran blir anpassad till ändamålet och analystiden kan minskas drastiskt.

Är analystiden inte lika kritisk kan vi använda oss enklare C och C++. Dessutom är dagens datorer så pass snabba att det kan bli billigare att använda ett enklare språk och investera pengar i en snabbare dator för att klara cykeltider etc.

Om Invite Vision

Invite Vision är ett konsultföretag med verksamhet inom bildanalys och bildbehandling till främst automationsindustrin.

Vi utvecklar även lösningar för andra verksamheter, läs mer om oss här.

Kontaktinformation

Invite Vision AB
Ringvägen 137
SE-116 61 Stockholm

+46(0)8 640 56 44
info@invite.se

Copyright Invite Vision AB 2017