You are here

visionbox

Visionbox

Visionbox

Visionbox är ett system som kan användas till olika visionapplikationer beroende på vilken mjukvara, kamera och ljus man använder sig av. Designen på lådan gör den okänslig för omgivande ljus och skapar kontrastrika bilder som analyseras av vår egenutvecklade mjukvara.

Några egenskaper hos Visionbox:

Produkter: 

Produkter

Invite Vision har idag två "standardprodukter", vi vill helst inte kalla dom standardprodukter då det i visionsammanhang är svårt att prata om sådana.

Dessa system är designade på ett sådant sätt att dom är tillräckligt flexibla att kunna anpassas till en rad olika applikationer utan att äventyra systemets driftsäkerhet och stabilitet.

Kontakta oss gärna för mer information om våra system.

Om Invite Vision

Invite Vision är ett konsultföretag med verksamhet inom bildanalys och bildbehandling till främst automationsindustrin.

Vi utvecklar även lösningar för andra verksamheter, läs mer om oss här.

Kontaktinformation

Invite Vision AB
Ringvägen 137
SE-116 61 Stockholm

+46(0)8 640 56 44
info@invite.se

Copyright Invite Vision AB 2017