You are here

cratechecker

CrateChecker

CrateChecker

CrateChecker är ett system som detekterar smuts och fukt i plastbackar.

Systemet integreras tillsammans med utkastare som sorterar bort underkända plastbackar.

CrateChecker hjälper Er att minimera kostnaderna för tvätt av backar samt att minska risken att de produkter som packas i backarna tar skada av fukt och smuts.

Produkter

Invite Vision har idag två "standardprodukter", vi vill helst inte kalla dom standardprodukter då det i visionsammanhang är svårt att prata om sådana.

Dessa system är designade på ett sådant sätt att dom är tillräckligt flexibla att kunna anpassas till en rad olika applikationer utan att äventyra systemets driftsäkerhet och stabilitet.

Kontakta oss gärna för mer information om våra system.

Om Invite Vision

Invite Vision är ett konsultföretag med verksamhet inom bildanalys och bildbehandling till främst automationsindustrin.

Vi utvecklar även lösningar för andra verksamheter, läs mer om oss här.

Kontaktinformation

Invite Vision AB
Ringvägen 137
SE-116 61 Stockholm

+46(0)8 640 56 44
info@invite.se

Copyright Invite Vision AB 2017